-->

2012/12/07

Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”

paylaş

Hz.Musa’nın bir duası: Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlül uqdeten min lisani yefqahu qavli” Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni” Taha suresı: 25-28)