-->

2012/12/10

"Gerçekten yüce Allah, ümmetimin (fiilen) yapmadıkça ya da (dil­leriyle) söylemedikçe, onları; gönüllerinden geçirdikleri (kötü) şeylerden so­rumlu tutmaz."

paylaş

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) rivayet etmiştir: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Gerçekten yüce Allah, ümmetimin (fiilen) yapmadıkça ya da (dil­leriyle) söylemedikçe, onları; gönüllerinden geçirdikleri (kötü) şeylerden so­rumlu tutmaz." Buhârî, Eymân 15, Itk 6; Müslim, İmân