-->

2014/03/09

Bir hanımın gönül rızasıylakocasına hizmet etmesi meleklerin tebrik edeceği biribadettir.

paylaş
Bir hanımın gönül rızasıyla kocasına hizmet etmesi meleklerin tebrik edeceği bir ibadettir. Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 191; Elbânî, Sahîhu’t-Tergîb ve’t-terhîb, II, 411-412, 618