-->

2014/04/19

"HARAM yolda huzur ararsan,huzur sana HARAM olur..."

paylaş
"HARAM yolda huzur ararsan, huzur sana HARAM olur..."