2014/05/18

Hadis-i Şerif: Dilini tutan kurtulur. [Tirmizi]

paylaş
(Selamet isteyen, sükut etsin, dilini tutsun!) [İbni Ebiddünya] (Susmak, hikmettir; fakat susan azdır.)[Deylemi] (Amellerin en makbulü, dilini tutmaktır.)[Taberani] (Hayır söz hariç, dilini tutan, şeytanı mağlup eder.) [Taberani] (Sükut eden bir mümine yakın durun! O hikmetsiz değildir.) [İbni Mace] (Allah’a ve ahirete inanan, ya hayır konuşsun veya sükut etsin!) [Buhari] (En kolay ibadet, susmak ve güzel ahlaktır.) [İbni Ebiddünya] (Mümin önce düşünür, sonra konuşur. Münafık, düşünmeden konuşur.) [Haraiti] (Çok konuşan çok yanılır, çok yanılanın yalanı çoktur. Yalanı çok olan da Cehenneme layıktır.) [Taberani] (Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla!) [Tirmizi] (İnsanları Cehenneme sürükleyen dilleridir.) [Tirmizi] (Dilini tutmayan kimse, tam imana kavuşamaz.) [Taberani] (Çok konuşmak kalbi karartır. Kalbi kararan da Allahü teâlâdan uzaklaşır.)[Beyheki] (Emr-i maruf ve zikir hariç, her söz, kişinin zararınadır.) [Tirmizi] (İnsanın hatalarının, kusurlarının çoğu dilindendir.) [Taberani] (Midesini, ırzını ve dilini koruyan, bütün kötülüklerden korunmuş olur.) [Deylemi] (Kalbi doğru olmayanın imanı, dili doğru olmayanın kalbi doğru olmaz.) [İ. Ebiddünya] (Allah’ı görür gibi ibadet et, kendini ölmüş say, bunlardan daha iyisi ise dilini tutmaktır.) [Taberani]