-->

2014/08/27

Bediüzzaman Said Nursi Sözleri / Resimli / Manalı / Dini / Sözler

paylaş
Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. - Bediüzzaman Said Nursi
Madem iman gibi hadsiz deɾecede kıymetdaɾ biɾ nimet bizde vaɾdıɾ; ihtiyaɾlık da hoştuɾ, hastalık da hoştuɾ, vefat da hoştuɾ. Bediüzzaman Said Nursi

İman hem nurdur hem kuvvetdir. Evet hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir.Bediüzzaman Said Nursi
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Bediüzzaman Said Nursi
"Zaman ihtiyarladıkça Kuran gençleşiyor.." Bediüzzaman Said Nursi

Sizdeki gençlik kat´iyyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Bediüzzaman Said Nursi

Gel, ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emellerle ve elemlerle mübtela bedbaht nefsim! uyan, aklını başına al. Bediüzzaman Said Nursi
Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstahak olur. Bediüzzaman Said Nursi (r.a.)

Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle, ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez. Bediüzzaman Said Nursi
Ey nefsim! Kalbim gibi ağla, bağır ve de ki: Faniyim fani olanı istemem, acizim aciz olanı istemem. Bediüzzaman Said Nursi

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. İnsanın i´tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder. Bediüzzaman Said Nursi
İslamiyet Güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar! Bediüzzaman Said Nursi

Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. o, keyfinize kafidir. Bediüzzaman Said Nursi

Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat -282 Bediüzzaman Said Nursi
Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra ise namazdır. - Bediüzzaman Said Nursi

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. - 202 Bediüzzaman Said Nursi

Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Sözler - 269 Bediüzzaman Said Nursi
"Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok." Said Nursi

Nasihat istersen, ölüm yeter. Mektubat - 282 Bediüzzaman Said Nursi

Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Lem'alar - 209 Bediüzzaman Said Nursi

Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Sözler - 355 Bediüzzaman Said Nursi
Bak kardeşim! Birisi seninle bir dilim ekmek paylaşırsa, yahut bir elmayı bölüşürse, eğer yarıdan fazlasını kendine alırsa, o kişiyle sakın arkadaşlık yapma. Bediüzzaman Said Nursi

Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L. - 207 Bediüzzaman Said Nursi

 Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır. Sözler - 778 

Ey arkadaş! insan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir. Bediüzzaman said nursi
Bir ki hakiki Müslümanız, aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için, yalana tenezzül etmeyiz. Bediüzzaman Said Nursi

Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler -1 42  Bediüzzaman Said Nursi

Bismillah her hayrın başıdır. Sözler - 5 Bediüzzaman Said Nursi

Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5 Bediüzzaman Said Nursi

Hayatın lezzetini, zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Bediüzzaman Said Nursi
"Ey Nefsim ! Deme zaman değişmiş, Çünkü ölüm hiç değişmiyor..." Said Nursi
"Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur." Bediüzzaman Said Nursi

Eğer Namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider.Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Bediüzzaman Said Nursi

Tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen, ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar, ama iş işten geçer. Bediüzzaman Said Nursi
Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Bediüzzaman Said Nursi

Deli adama "iyisin, iyisin" denilse iyileşmesi, iyi adama "fenasın, fenasın" denilse fenalaşması nâdir değildir. Bediüzzaman Said Nursi
"Dünyevi dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır." Risale-i Nur | Mektubat | Bediüzzaman Said Nursi