-->

2014/12/04

Her binanın bir temeli vardır. İslâm binasının temeli de güzelahlâktır. Abdullah b. Abbas (r.a)

paylaş
Her binanın bir temeli vardır. İslâm binasının temeli de güzel ahlâktır. Abdullah b. Abbas (r.a)