-->

2016/02/27

Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür. - Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

paylaş
Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî