-->

2016/04/10

Resimli Dualar

paylaş
" Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin."
"Ey RabbiM; yol göster bana, Yürek yaralı, yürek aciz, yürek virane... Bu gönül ancak Senin dergahında biçare..."
"Ey Rabbim herşeyin bomboş olduğu şu dünyada seni dolu dolu yaşayanlardan eyle bizleri...! AMİN"
"Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allahım ! Hakkımda en hayırlı kapıyı aç !"
"Allahım.. Beni öyle bir insana sevdir ki, o insanın kalbinde Sen olasın ve ben o insanın kalbinde Seni bulayım... ♥"
"Sustum ve sana havale ettim Rabbim. Bilirim ki sen her şeyin en iyisini bilensin. Karşılıklarını ben değil sen verirsin . . . "
Allah'ım bana öyle bir eş nasip et ki; Ömrümün son demlerinde bile gözlerine. Baktığımda kalbim ilk gün ki gibi çarpsın! - Cemal Süreya
ALLAH’ım! Güzel yarattın beni Ahlâkımı da güzel kıl “namaz” gibi. İbrahim TENEKECİ
Rabbimiz bize bu günün hayrını ve güzelliğini lutfet ve şerrinden, kötülüklerinden bizleri muhafaza buyur. Âmin...
ALLAH'IM! Alnı secdede duranlar hatrına! Hesabı nefsine soranlar hatrına! Gözlerini ilimle yoranlar hatrina! Emaneti yoluna serenler hatrina! ''SENI'' sevdiren söz hatrina! KABE'de aglayan göz hatrina! MUHAMMED (s.a.s.) kokulu gül hatrina! Bugun SANA edilen dualarin hatrina! Bizleri AFFET... ALLAHIN Rahmeti Bereketi Sizin Ailenizin ve tüm Sevdiklerinizin Üzerine Olsun.
"Sayısız kapın var hayırlısını aç ALLAH’ım."
Ey kendisini tanıyanların sevinci, Ey kendisini arzulayanların dostu, Ey kendisine müştak olanların imdadına koşan, Ey tövbekârların sevgilisi, Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren, Ey günahkârların ümidi, Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı, Ey gamlılara nefes aldıran, Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren, Ey evvel ve âhirlerin ilâhı, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.AMİN.
Ey adını ananın adını anan! Ey hatırlayanı hatırlayan! Ey unutanı unutan! Ey şükredene artıran! Ey merhamet etmeyene merhamet etmeyen! Ey kendini beğeneni zelil kılan! Ey hiç kimseye zulmetmeyen! Ey zalime zillet veren! Ey Müzill-i Cebbar! Bizi düşürme! Bizi alçaltma! Bizi zelil kılma! Bize zillet verme! Dünyada ve ahirette bize hasenat ihsan et! Bizi Cehennem azabından koru! Âmin!
"BİZLERİ, Mahşer gününde Utanan kullarından Eyleme ya Rabbi!! Amin"
Sana Tutunuyorum, Kimsenin Yere Atmasına İzin Verme Beni.Yar Rabbi.... Sana Meryem'in temizliği ile gelmek istiyorum, Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum, Şeytana uymam için peşimden koşanlardan kurtar beni. İsmail'in tevekkülü ile boynumu büküyorum, Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana ibrahim'in şefkatiyle geliyorum, Sana gelmeme engel olan şeyleri bana gösterki onları kurban edeyim. Sana İsanın ruhu ile geliyorum, Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum, Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum, Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed'in kulluğu ve aşkıyla geliyorum, Ubudiyetimi Mirac'ın sırrıyla taclandırmanı diliyorum.. Allahım... Sana Tutunuyorum, Kimsenin Yere Atmasına İzin Verme Beni.. AMİN
"Ey kalpleri halden hale çeviren ALLAH'ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl! | (Tirmizi, Deavât, 124)
Ey Rahmân ve Rahîm olan Allah'ım!!! Bu mübarek Cuma Gecesi ve Günü hürmetine kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl... Allah'ım, kalplerimizi imân ve Kur'ân nuruyla nurlandır... Efendimiz Muhammed'e (SAV), onun âl ve ashâbına, indiği günden itibâren tâ kıyâmete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnâsında Allah'ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur'ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle... Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere bu salavâtlar adedince merhamet et. Bunu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en merhametlisi! Duâmızı kabul buyur Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur'ân ve imân ehlinden eyle.... Amin,amin,amin... ALLAH'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, merhameti, hidayeti, cenneti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun...
Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi'! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bize yardım et.
Allahım! Beni hidâyetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla! Ey başvurulacakların en hayırlısı!
Ya RABBİ! Hz. Muhammed (sav)in Ahlakını Hz. Ebu Bekir'in (ra) Cömertliğini Hz. Ömer'in (ra) Adaletini Hz. Osman'ın (ra) Hayasını Hz. Ali'nin (ra) İlmini Nasip Eyle Bizlere... A M İ N