-->

2016/05/07

“Bir kadınla dört özelliği için evlenilir. Malı için, asaleti için, güzelliği için ve dindarlığı için."

paylaş
“Bir kadınla dört özelliği için evlenilir. Malı için, asaleti için, güzelliği için ve dindarlığı için. Sen evlenirken dindar kadını tercih et ki evin bereketle dolsun, mutlu olasın.” Buhari. Nikah, 15; Ebu Davut, Nikah,2; Nesai, Nikah,13;  Ahmet b. Hanbel, ll,428.