-->

2012/11/02

Furkân, 74. Ayet: "Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl"

paylaş
Bismillahirrahmanirrahim Allahım! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! (Furkan;74)