-->

2012/12/17

Ey Rahmân ve Rahîm olan Allah'ım!!! Bu mübarek Cuma Gecesi ve Günü hürmetine kusurumuzu affet.

paylaş
Ey Rahmân ve Rahîm olan Allah'ım!!! Bu mübarek Cuma Gecesi ve Günü hürmetine kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl... Allah'ım, kalplerimizi imân ve Kur'ân nuruyla nurlandır... Efendimiz Muhammed'e (SAV), onun âl ve ashâbına, indiği günden itibâren tâ kıyâmete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnâsında Allah'ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur'ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle... Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere bu salavâtlar adedince merhamet et. Bunu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en merhametlisi! Duâmızı kabul buyur Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur'ân ve imân ehlinden eyle.... Amin,amin,amin... ALLAH'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, merhameti, hidayeti, cenneti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun... CUMANIZ MÜBAREK OLSUN