2013/05/13

Yâ Rabbi; Bize Recep ve Şaban'ı Mübârek Eyle Ve Bizi Ramazan'a Ulaştır

paylaş

Yâ Rabbi; Bize Recep ve Şaban'ı Mübârek Eyle
Ve Bizi Ramazan'a Ulaştır.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Receb ayı Allâh’ın
ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise
ümmetimin ayıdır.” buyurdular.

Receb ayı, günahları terk içindir. Şaban Allâh’ın
ahdine vefa ve amel içindir. Ramazan sıdk ve safa
içindir. Receb tevbenin kabûlüne, Şabân şefâate, Ramazan
ise sevabların kat kat olmasına vesiledir. Receb
tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasad ayı
yani ekip suladığını biçip devşirip toplayacak bir
aydır. Receb öyle bir aydır ki, Allâhü Teâlâ onda işlenen
hayırlara kat kat sevâb verir. Bu ayda edilen duâ müstecâb (kabul) olur. Onda
işlenen küçük hatalar affolunur. Onda işlenen hayrın
sevâbı gibi işlenen günahın cezâsı da kat kat olur. Peygamber Efendimize (s.a.v.) “Yâ Resûlallâh!
‘Receb Allâh'ın ayıdır’ ne demektir,” diye sorulunca
“Receb Allâh'ın ayıdır. Çünkü Receb, Hakk’ın
mağfiretine mahsus bir aydır... Bu ayda Allâhü Teâlâ
peygamberlerin duâlarını kabûl etmiştir. Bu ayda
Allâh, evliyasını düşmanlarından kurtarmıştır. Bir kimse bu ayda oruç tutsa, Allâh ona üç türlü
lütufta bulunur: Onun geçmiş günahlarını mağfiret
eder, kalan hayatında (hayır üzere bulundukça) onu
korur, mahşerde susuzluktan emin kılar. Bir yaşlı zât ayağa kalkıp: “Yâ Resûlallâh! Ben Receb
ayının hepsini oruç tutamam” deyince “Sen Receb
ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut,
hepsini tutmuş gibi olursun. Çünkü hasene on katı ile
yazılır, ammâ ilk Cuma gecesinden de gâfil olma”
buyurdular.