-->

2014/04/27

Bir müslümanın diktiği ağaçtanveya ektiği ekinden.. Buhârî, Edeb, 27; Müslim,Müsâkât, 7, 10.

paylaş
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.