2014/05/25

"Mirac gecesi, 50 vakit namaz farz oldu. Sonra beş vakte indirildi." [Buhari, Müslim, İ.Ahmed]

paylaş

İsrâ, 1. Ayet: Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

"Mirac gecesi, 50 vakit namaz farz oldu. Sonra beş vakte indirildi." [Buhari, Müslim, İ.Ahmed]

(Mirac Gecesi’nde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. “İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır” denildi.) [Buharî, Müslim]