-->

2014/08/27

Abdülhakim Arvasi Hz. sözleri

paylaş
Mümine en evvel lazım olan halal yemektir. Mideye halal girerse, cevarihe [organlara] amel-i salih kuvveti verir. Haram ise, ne kadar uğraşsa, salih amel yapamaz. Abdülhakim Arvasi

Medeniyet, İslamiyet ile kaimdir. Avrupa medeniyeti dedikleri, vahşetin zirvesine varmıştır. Evet, Müslümanlar, düşmana karşı müdafaa [savunma] için her türlü harb alet ve edevatını yapmak zorundadır. Abdülhakim Arvasi

Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi, îmân eksikliğidir. Abdülhakim Arvasi

İlim cehli izale eder, yok eder, ahmaklığı değil. Abdülhakim Arvasi

Riyâ olmasın diye cemâatten kaçanlar ayrı bir riyâ içindedirler. Abdülhakim Arvasi

Allahü teâlâ bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız.” Abdülhakim Arvasi

Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde, ahlâkınızla, sözlerinizle, giyinişinizle İslâmın vekârını, kıymetini gösteriniz. Abdülhakim Arvasi

Bir memleketde İslâmiyetin yerlemesi için, herşeyden önce,hakikî din âlimi yetiştirmek lâzımdır.Din âlimi bulunmazsa, din cahilleri,din adamı şekline girip, kitab ve mecmûa yazarak,konferanslar, va’z ve dersler vererek milletin dinini, imânını çalarlar. İslâmiyeti yıkarlar da,kimsenin haberi olmaz. Abdülhakim Arvasi

Tek vakit namazımı kaçırmaktansa, bin kere ölmeyi tercih ederim. Abdülhakim Arvasi

“Gerçek keramet, kerametin gizlenmesidir. Bunun dışında görünenler, velinin irade ve ihtiyarı ile değildir. İlahi hikmet öyle gerektiriyor demektir.” Abdülhakim Arvasi

Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. Abdülhakim Arvasi

“Son zamanlarda, tekkeler cahillerin eline düştü. Dinden, imandan haberi olmayanlara şeyh denildi. Din düşmanları da, bu şeyhlerin sözlerini, oyunlarını ele alarak dine hurafeler karışmıştır, dedi. Halbuki bozuk tarikatçıların sözlerini, işlerini din sanmak, bunları tasavvuf büyükleri ile karıştırmak, çok yanlıştır. Dini bilmemek, anlamamaktır. Dinde söz sahibi olmak için, Ehl-i sünnet âlimlerini tanımak, o büyüklerin kitaplarını okuyup, iyi anlayabilmek ve bildiğini yapmak lazımdır. Böyle bir âlim bulunmazsa, din düşmanları, meydanı boş bulup, din adamı şekline girer. Vaazları ile, kitapları ile, gençlerin imanını çalarak millet ve memleketi felakete götürürler.” Abdülhakim Arvasi

Haramlardan korkan zâhiddir, şüpheliden korkan ise velî. Abdülhakim Arvasi

Hakk’a mahsus bir sıfatı insana, insana göre bir sıfatı da Hakk’a isnad etmek küfür ve İlahi gazabı davet eder. Abdülhakim Arvasi

Allah’ın yaktığı çerağı nefesleriyle söndürmek isteyenler, ancak sakallarının tutuşmasıyla kalırılar. Abdülhakim Arvasi