-->

2014/08/27

Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s) sözleri

paylaş

Fıkıh ve hadîs öğren ve câhil sofîlerden bucak bucak kaç! Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Geçmişlerin eserlerini oku, ehl-i beyt ve ehl-i sünnet vel-cemaat yolundan git! Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Herkese şefkat gözüyle bak ve kimseyi hakîr görme! Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Çok gülme; hele kahkahayla gülmemeye dikkat et! Çok gülmek kalbi öldürür Fakat tebessümü de elden bırakma Zîrâ tebessüm sadakadır Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s) Az ye, az konuş, az uyu; ve gâfillerden ve ahmaklardan arslandan kaçar gibi kaç! Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Her hususta dengeyi muhâfaza et! Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Helâl ye, şüpheli işlerden sakın ve evlenmede takvâya dikkat et Aksi hâlde dünyaya bağlanır ve o uğurda dînini zedelersin Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Fitne zamanları yalnızlığı tercih et, menfaati icâbı fetvâ vererek dînin hafife alınmasına sebep olanlardan, mağrur zenginlerden ve câhillerden uzak dur! Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Sende emeği olanlara ve seni terbiye edenlere karşı vefâkar ol, malınla ve canınla onlara hizmet et ve onların hâli ile hâllen! Onları kınayan gâfiller felâh bulmaz Dünyaya ve dünya ehli olan gâfillere meyletme! Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Namazlarını, mutlaka cemaatle kıl! Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Ey oğul! Bütün hallerinde ilim, edeb ve takva üzere ol. Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Şöhret afettir. Onun için şöhret peşinde koşmayın. Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Makam ve mevki sahipleriyle düşüp kalkma. Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Halk içinde Hakk ile olmaya bakın, yani kalbinizden her türlü masivayı terk edin. Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Halkla münakaşa etmeyin. Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Hiç kimseden bir şey talebinde bulunmayın, kimseye kendinize hizmet ettirmek için emir etmeyin. Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)

Dünya nimetlerini kalbine sokma, dünyalıkla mağrur olma. Abdulhalik Gücdevani Hz. (K.s)