-->

2014/08/17

Ahmed Yesevi (k.s) sözleri

paylaş
Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalb kırmak, Allahü Tealayı incitmek demektir.. Ahmed Yesevi (k.s)

Ey  dostlar,  cahillerle   dostluk   kurmaktan  sakınınız.! Ahmed Yesevi (k.s)

Günahlar sebebiyle, paslanan gönüllerin kurtuluşu Allahü teâlâya çok tövbe, istigfâr etmek, her zaman Allahü teâlâyı düşünmek, O’nun râzı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman O’ndan gâfil olmamakla mümkündür. Ahmet Yesevi

Şeriat, tarikat ve hakikatten nasıp almak isteyen, büyük velilerin makamına ulaşmak, cehennemden kurtulup cennete kavuşmak isteyen kişi ilim tahsil etmelidir. Ahmed Yesevi (k.s)

Tevhîd  îlmi  bütün  ilimlerin  başı, aslı ve anasıdır. Ahmed Yesevi (k.s)

Ey dostIar! Sakın ha cahiI oIanIarIa dostIuk kurmayınız. Ahmed Yesevi (k.s)

Gönlü kırık zavallı ve garib birini görürsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı ol.

Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsvay olmuştur. Artık, yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır.

Gariblere merhamet etmek, Resûlullah (s.a.v)’in sünnetidir. Nerede bir garip görsen, ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalı.

Akıllı ve uyanık biɾ kimse isen, dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandıɾıp dünyaya meylettiɾiɾse, seni emɾi altına almış demektiɾ. Bundan sonɾa felaketten felakete süɾükleniɾsin de hiç habeɾin olmaz. Ahmet Yesevi