-->

2014/08/17

Ataullah İskenderi sözleri / resimli

paylaş
Sorulan herşeye cevap veren, bulduğu herşeyi yorumlayan, bildiği herşeyi dile getirenin bu durumunu, cehaletinin delili kabul et. Ataullah İskenderi
Yapacağın iki işten hangisini yapacağına karar veremezsen, nefsine ağır geleni seç. Çünkü ancak hak olan nefsine ağır gelir. - Ataullah İskenderi
Allah nezdindeki kıymetini anlamak istersen, O'nun seni ne ile meşgul ettiğine, hangi vazifelerde istihdam ettiğine bak. - Ataullah İskenderi
İbadet yapamayınca üzülmemek, kalbin ölümüne işaret eder. Ataullah İskenderi

Başlangıç, sonuçların tecelli yeridir. Kimin başlangıcı Allah (c.c)olursa sonu da O'nunla olur. Ataullah İskenderi

Bir taraftan senin için tayin ve kefil olunan şey için çalışıp çabalaman; diğer taraftan ise senden yapılması istenen ibâdetler için kusur ve tembellik yapman, kalp gözünün kör olduğuna bir delildir. Ataullah İskenderi

Dünyanın ve maddenin şekilleriyle aynası kirlenmiş olan kalp nasıl parlar? Şehvetleriyle bağlanmış olan kalp Allah’a doğru nasıl yol alır? Gafletlerin kirinden temizlenmemiş olduğu halde Allah’ın huzuruna girmeyi nasıl arzu eder? Saçma-sapan şeylerden vazgeçmeden sırların inceliklerini anlamayı nasıl ümit edebilir? Ataullah İskenderi

Duândaki devam ve ısrara rağmen lütuf ve ihsan vaktinin gecikmesi, Üzülmene ve ümidini kesmene sebeb olmasın. Çünkü duâya icabet; Senin istediğin vakitte değil, Allah’ın senin için tercih ettiği zamanda tecelli edecektir. ~ Ataullah İskenderî

Sende gizli olan ayıpları arzu edip araştırman; senden perdelenmiş olan gaybları araştırmaktan daha hayırlıdır. Ataullah İskenderi

Hâli ve yaşayışı sana feyiz ve hamle vermeyen; sözü seni Allah’a götürmeyen kimse ile sohbet etme, arkadaşlık yapma! Ataullah İskenderi

ayet Allah’ın adâleti seninle karşılaşırsa, küçük günâh diye bir şey yoktur! Hepsi hesâba katılır! O’nun lütuf ve ihsânı seninle yüz yüze geldiğinde ise, büyük günâh diye bir mesele kalmaz! Ataullah İskenderi

Varlığı sence küçük görülen ve göze batmayan ibâdet, aslında kalplerin dirilişi için en çok ümit verici bir ibâdettir. Ataullah İskenderi

Ümitli olduğun her şeyin kölesi; ümit kestiğin her şeyden de âzâde ve hürsün. Ataullah İskenderi

İhsan ve lütuf yolunun nezâketiyle Allah’a yönelmeyen kişi, mihnet ve imtihan zincirleriyle O’na doğru çekilir! Ataullah İskenderi

İlahî varidler, feyiz ve ilham, pek seyrek olarak ansızın gelir. Bu durum, kulların meseleyi istidat ve kabiliyetle izah etmemeleri, böyle bir iddiada bulunmamaları içindir. Ataullah İskenderi
İbadetleri boş vakit bulma şartına bağlayıp ertelemen nefsin ahmaklığındandır. | ibn Ataullah İskenderi