-->

2014/08/09

Hz. Muhammed'in (S.A.V) bazı hadisleri

paylaş

"Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir!" | Hadis (Buhari)

"Bir Müslümanın diğer Müslümana üç günden fazla dargın durması helal olmaz" Buhari,Edeb.57

"Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalbiyle karşı koysun. Ki bu, imamın en zayıf derecesidir" [Müslim, iman, 78; Ebu Davud, salât, 248]

Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58

“Mizanda güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Güzel ahlâk sahibi, ahlâkı sayesinde, namaz ve oruç sahibinin derecesine ulaşır.” Sahihu Süneni’t-Tirmizi (1629)

Rasulullah (S.a.v) buyurdular ; Size iki şey bırakıyorum ; Biri ALLAH'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim... ( Müslim )

“Dua, müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.” | Kaynak; Hakim, Müstedrek, I-492

'' Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler. ” | Hadis-i Şerif , (Ebu Davud,Edeb,66 / Tirmizi, Birr, 16)

Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen, bizden değildir. | Hadis-i Şerif , Kaynak [Ebu Davud]

Bir kudsî hadiste Efendimiz (aleyhissalatü vesselam) Ramazan orucuyla ilgili olarak Cenab-ı Hakk’ın şöyle buyurduğunu bildirmektedir: “Oruç dışında insanoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir ve mükâfatını da ben vereceğim.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mü’min) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n bir kusurunu) örter. (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)

“Kıyâmet (mahşer) günü, kulun sorgulaması namazdan başlayacaktır. Eğer, beş vakit namazı tamam ise, felâha (Cennet’e) kavuşacak, namazı noksan ise hâb-ü hüsranda (cehennemde) kalacaktır.” | Hadis-i Şerif Meali, Kaynak: Taberani

"Allah, bir toplumda, ilmi, insanların hafızalarından söküp alarak değil, âlimlerin ruhunu alarak yok eder. Öyle bir durum olur ki, artik o toplumda hiç âlim kalmaz. Sonuçta insanlar cahil başlar/yöneticiler/danışmanlar edinirler; böylece hem kendileri sapar, hem insanları saptırırlar." [Buhârî, İlim 34, Müslim, İlim 13]

''Allah kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine üstün tutar. ''(Mûsned, 4:151)

“Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse, ona ‘Haydi, cennetin hangi kapısından istersen gir’ denilir” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 191; Elbânî, Sahîhu’t-Tergîb ve’t-terhîb, II, 411-412, 618) benzeri.. [İ. Hibban]

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.” Buhârî,  Müslim,  Tirmizî, 

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘…Şehitler beş kişidir: 1) Taun’dan (Veba’dan) ölen, 2) Karın hastalığından ölen, 3) Suda boğularak ölen, 4) Yıkıntı altında kalarak ölen ve 5) Allah yolunda ölen’ buyurdu…” Buhari 689, Müslim 1914/164

Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç Erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle zina yapmış gibidir.. (Hadisi Şerif , Tirmizi 111)

"Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir." (Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903

Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. | Hadis Meali; Müslim, Müsâfirîn 25

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)

"Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun duasıyla ALLAH arasında perde yoktur." Buharî