-->

2014/09/01

Resimli Anne ve Baba Hadisleri

paylaş
Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e: −Amellerin hangisi Allah Azze ve Celle’ye daha sevgilidir? diye sordum. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Vaktinde kılınan namazdır.” Sonra hangisidir? dedim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Ana babaya iyilik etmektir.” Sonra hangisidir? dedim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Allah’ın yolunda cihad etmektir.” Buhari 13/5973, Müslim 137/85

Resûlullah S.a.v: –Burnu sürtülsün, yine burnu sürtülsün, yine burnu sürtülsün –Kimin, yâ Resûlallah? denildi. –Ana, babasından birinin veya ikisinin ihtiyarlık çağına yetişip de sonra cennete giremeyenin, buyurdu (Müslim, Birr, 9, III, 1978)

 Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Hiçbir çocuk babasının hakkını ödeyemez! Ancak onu köle olarak bulur da satın alarak hürriyetine kavuşturursa babalık hakkını ödemiş olur.” Müslim 1510/25, Buhari Edebü’l-Müfred 10

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Bir adam, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve: −İnsanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? diye sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Annen’dir.” Adam: −Sonra kimdir? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Annen’dir.” Adam: −Sonra kimdir? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Annen’dir.” Adam: −Sonra kimdir? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Baban’dır.” Buhari 13/5974, Müslim 2548/1

Abdullah bin Amr bin As’ (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir: “Bir adam Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek: −Ben Allah’tan ecir isteyerek hicret ve cihad etmek üzere sana biat ediyorum, dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Annen ve babandan sağ olanı var mıdır?” Adam: −Her ikisi de sağdır, dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Böyle iken sen Allah’tan ecir mi istiyorsun?” Adam: −Evet deyince Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Öyle ise Annenin ve babanın yanına dön ve onlara güzel sohbet et!” Müslim 2549/6

Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)’ın kızı Esma (Radiyallahu Anha) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında annem müşrik olarak yanıma geldi. Bende Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e: −Annem geldi, benim kendisine iyi davranmamı umuyor. Anneme iyilik edebilir miyim? diye fetva sordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Evet, annene iyilik et.” Buhari 5/2410, Müslim 1003/50
Ebu Bekre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üç kere şöyle buyurdu: “Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi?” Biz de: −Evet, ya Rasulallah! dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dayanmakta iken oturdu ve şöyle buyurdu: −"Allah’a şirk koşmak, ana babaya asi olmak! Dikkat bir de yalan yere şahitlik yapmaktır!” Ravi dedi ki: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sözü o kadar tekrar etti ki biz keşke sussaydı diye arzu ettik.” Buhari 13/2442, Müslim 143/87

Abdullah bin Amr bin As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Bir kimsenin kendi annesine ve babasına sövmesi büyük günahlardandır!” Sahabeler: −Ya Rasulallah! İnsan hiç kendi annesine ve babasına söver mi? dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Evet, o kimse başka birinin babasına söver, o da onun babasına söver! O kişi başka birinin annesine söver, o da onun annesine söver!” Müslim 146/90