-->

2015/01/24

Gönülden samimi dualar

paylaş
" Allahım! Dünyanın mü'minin zindanı olduğunu bile bile, dünyasını saraya çevirmeye çalışıp ahireti ihmal edenlerden eyleme bizi."

"Dünya ve ahiretin sahibi Allah'ım! Dini ve dünyevi bütün işlerimizde intizarı müyesser kıl.Zorlukların üstesinden gelmeyi nasip eyle."

"Sana şehâdet ederek, sabahladım. Arşını yüklenenlere ve bütün mahlukatına şahadet ederim ki Senden başka ilah yoktur."

" Allah'ım... Bizleri imanın ticaretini yapanlardan eyleme... Hesabımızı, sevabımızı, mükafatımızı ahirette istiyoruz Ey Rabbim..."

"Ey İlahım, Ey Rabbim! Senin birliğine inanıp, marifetin bütün kalbimi doldurduktan sonra beni cehennemine atacağına inanayım mı?"

"Bir tevekkül iliştir kalbime ey Rabbim! Şah damarı yakınlığında değsin alnım secdeye. Atmasına izin verdiğin kalbim senin aşkınla atsın."

Allah'ım! Günahım varsa sevdiğin kullarının günahı gibi olsun. Sevmediğin kullarının sevabı gibi olmasın. (Imam Şazilî,El-Hıfzu'l-Kebîr)

"Allah'ım ihlasımızı teslimiyetimizi tevekkülümüzü sana yakışır şekilde kıl aczimle katında ruhumu derecey-i hayatın zirvelerine çıkar."

" Sıkıntıya düşmemiz kendisine zor gelen, bizlere çok düşkün, şefkatli ve merhametli olan Efendimiz'e salât ve selam olsun."

" "Rabbim! Sana gönül verenler arasında senin yakınlığına müştak olanlardan, ihlas sahibi insanlar gibi Sana yakınlaşanlardan eyl bizi."

"Ey Kerîm olan Rabbim! Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Kerem et bu acize az sevabını çok eyle."

"Istiğfar, kalbin cilasıdır." Rabbim, çektiğimiz istiğfarla yalnız bizim değil, bütün insanların kalplerini temizle: Estağfirullâh...

"Ey Muktedir olan Rabbim! Zalimlerin ellerindeki güç ve iktidarı erit. Yeryüzüne mustazafları yeniden iktidar kıl..."

"Ey Allah'ım... Zihnimizi fazlasıyla yoran, Kalbimizi ziyadesiyle meşgul eden iş ve uğraşlardan muhafaza buyur bizleri.."

"Allahım bize gıybetten uzak sâdık bir dil, günahtan uzak salih bir kalp, fitneden uzak sakin bir hayat ve huzurlu bir ömür bahşet."

"Rabbimiz! Bizi yolların en sağlam ve en şaşırtmaz olanına hidayet buyurmanı dileniyoruz..."

"Ey Rabbimiz! Gözleri kapıda, bir lokma ekmek bekleyen muhtaçlara yardım edebilmemiz için fırsatlar yarat bizlere."

" Allah'ım, bizleri görünen ve görünmeyen kötülüklerden koru."

"Allahım, bizleri, namazlarını koruyan ve namazlarının da kendilerini kötülükten koruduğu mü'minlerden eyle."

"Yâ Mubdi! Sen ki her şeyin yaradılışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın.Günahımın bolluğunu affına bahane kıl."

" Allahım! Bebek bekleyen annelere, bebeğe hamileyken neyle meşgul olursa, bebeğin de ona meyilli olacağını idrak ettir."

" Allahım! Yaşlılarımıza basiret, feraset, müsamaha, şefkat ve merhamet bahşet..."

" ey yüceler yücesi Rabbim... Fânî olanı bâkî olana tercih ettirme ve dünyamızı ahiretimize bir merdiven kıl Yâ Rabbî..."

"Allahım! Ey bütün varlıkları yaratan. Ey sebeplerin müsebbibi! Bizi varlıkları ve sebepleri sana ortak tanıma bağından kurtar."

" Allahım, Sen'den, hep iyilikleri görecek bir göz, kötülükleri affedecek bir kalp ve daima Seninle irtibatlı bir ruh hâli istiyorum."

"Rabbim! Kalblerimizi gösterişten ve ikiyüzlülükten muhafaza buyur... Gözlerimizi bakmaması gereken şeylere bakıp hiyanet etmekten koru."