-->

2016/06/24

Sorulan herşeye cevap veren, bulduğu herşeyi yorumlayan, bildiği herşeyi dile getirenin bu durumunu.. Ataullah İskenderi

paylaş
Sorulan herşeye cevap veren, bulduğu herşeyi yorumlayan, bildiği herşeyi dile getirenin bu durumunu, cehaletinin delili kabul et. Ataullah İskenderi