-->

2017/01/12

Cuma gecesi sözleri / Duaları / resimli

paylaş
"Cuma Gecesi hürmetine, hakkımızda en hayırlı kapıları aç Allah'ım... Amin"
"Günümüz Cuma'ya açılırken, sen bizi kapından boş gönderme Allah'ım.."
Ey gece! Bu karanlığın ardı Cuma aydınlığı.. O vakit ayetlerden oku aşkı.. İhrama girmiş suveydan, melekler tavaf ediyor arşı... Kadim Dolunay
"Allah'ım, bu gecenin ardından Cuma aydınlığı verdiğin gibi, bizi de o aydınlığa nail eyle.."
"Şükür ki; karanlığı aşan, Cuma ya ulaşan dualarımız var..."
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Cuma gecesi ve Cuma günü bana çokça salatü selam getiriniz. Zira Cuma geceleri ve Cuma günleri, getirdiğiniz salatü selamları bana iletirler. Bunun sebebi şudur: Toprak, peygamberlerin bedenlerini yiyip çürütmez. Bir Müslüman bana salatü selam getirince, mutlaka bir melek onu alıp bana getirir ve falan oğlu falan sana şöyle şöyle salatü selam etti diye adıyla sanıyla birlikte haber verir" [Taberâni, el-Mu'cemü'l-evsat (İvezullah), I, 83, nr. 243; Heysemi, Mecma'u'z-zevâid, II, 169]