-->

2011/03/05

Dini sözler Dini mesajlar Dini Alimlerin sözleri

paylaş

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.”

Hz. Muhammed (sav)

”Bilim alçakta kalanları yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçaltır.”

Hz. Ali

”Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır.”

Hz. Muhammed (sav)

”Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur.”

Mevlana
”Sabredin, her şeyin başı sabırdır. ”

Hz. Ebubekir

”Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.”

Hz. Osman

ALLAH’tan (c.c.) başkasıyla beraber olmakta devam ettiğin sürece, sürekli gam, keder ve şirk içinde bulunur, günah yükünden kurtulamazsın.

Abdülkadir Geylani (k.s.)

Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse mütevazi değildir. Alçak gönüllü insan kendisini yaptığı işin altında görendir.

Bin Ataullah İskenderi (r.h.)

Siz birbirinizi ALLAH (c.c.) için severseniz, gayretullah zuhur eder, ALLAH da (c.c.) hepinizi sever.

İsmail Hakkı Toprak (k.s.)

Dünyaya değer vermemek (zühd) demek, insanlara aşırı değer vermemek demektir. İnsanlara değer vermemek de, önce kendine aşırı önem atfetmemenle başlar.

Süfyan-ı Sevri (r.h.)

Tefekkür, rahmetin kapısını açan anahtardır. Görmüyor musunuz, önce düşünülüyor, sonra tevbe ediliyor!

Süfyan b. Uyeyne (r.h.)

Bilginin hayırlısı ALLAH’a (c.c.) karşı saygı ile korku uyandırandır.

İbn Ataullah İskenderi (r.h.)

Gerçek tevazu O’nun büyüklüğünün müşahedesinden ve sıfatlarının tecellisinden doğandır.

İbn Ataullah İskenderi (k.s.)
Üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir: Musibetten şikayetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek.

Ebu Derda (r.h.)

Salih amel, övgü ve ecrini sadece ALLAH’tan (c.c.) beklediğin ameldir.

Hz. Ali (r.a.)

Rab Teala’yı sevip, O’nun sevgisini yayarsan, yerdekiler ve göktekiler sana sevgi besler. Sadece ALLAH’a (c.c.) itaat et ki, yerdekiler ve göktekiler de sana itaat etsin.

Bildiğin 3 şeyden 2sini kendin yap, 3.yü ben senin için Allahtan isterim. (S.A.V.)

Nefsimi Yendiğim Tek Yerdir BeLkide SECDEM..YA RABBİ ÖyLe Bır İman Bahşet Ki; Göz YaşLarımLa IsLansın SECCADEM..!

Ya İslamda yükselirsin, Ya inkarda çürürsün, Yol mezarda bitmiyor, Gittiğinde görürsün.

Söylenen söz kalmaz muallakta, ya sağa yazılır ya sola.

İki şeyi unut; yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü. iki şeyi unutma; ALLAH’ı ve ölümü.

Musluman selamlasirken en azindan esselamu aleykum demelidir, Selam degil. Cunki, Selam Allahin isimlerinden biri. Birisine Allah diyemedigimiz gibi Selam da diyemeyiz.

Kula bela gelmez hak yazmayınca hak bela yazmaz kul azmayınca.

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü öküzlere ölüm günü inanlara ise bayram günüdür.

Ebedi olan cennet dünyadaki bir kaç günlük amelin deyil halis niyetlerin karşılığıdır.

Kader ne ise olur etme merak, uyma kendi nefsin hakkın emrine, bak altından ağacın olsa zumrutten yaprak, akıbet gozunu doyurur bır avuc toprak

Zaman akıp giden nehirdir. Sonu uçsuz bucaksız denizdir. Eğer bu nehre kapılırsan gideceğin yer Cehennemdir..

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarfediyorsun?

Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi müslüman oluşundandır.

Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. (Mevlana)

Duyduğu her şeyi söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

Cahiller serbest ama bütün yollar yasak.onlar meydana hakim, bizse camide tutsak (n.fazıl)

Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer. Bu şöyle olur işledigi günah devamlı hatırındadır. Ondan her hatırladıkça tövbe edip kaçınır. Böylece o günah sebebiyle cennete girer.

Ey kul. Etme dünya nazı, kıl namazı, sonra kılarız diyenin dün kıldık namazını.

Ömrü ramazan olanın, ahireti bayram olur.

Bugünü düşünürüm… dün geçti… Yarın var mı? Gençliğime güvenmem ölen hep ihtiyar mı?

Gençliğime güvenip erken derken, belki elveda bile diyemezsin giderken… Zahmetsiz rahmet olmaz.
iyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur (MEVLANA)

Şunu iyi bilesiniz ki, en güzel ibadet, farzları yerine getirmek ve haramlardan sakınmaktır.

Hz. Ömer (r.a.)

Ne acaiptir o insanlar ki, altından ateş kaynayıp dururken yeryüzünde ALLAH’a isyan ederler.

Elmalılı Hamdi Yazır (r.h.)

Şükür, ALLAH’ın (c.c.) nimetleriyle ALLAH’a (c.c.) isyan etmemektir.

Cüneyd-i Bağdadi (r.a.)

Kim nimetlerin kendisi için kalıcı olmasını dilerse, Rabbine şükretsin; ‘Nimetin sahibi O, veren O, iyilik eden O’ desin.

Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.h.)

Eğer ilminizle amel etmezseniz, ALLAH (c.c.) sizi ilminizle sevaplandırmaz.

Muaz bin Cebel (r.a.)

Peygamber olan ve olmayan kişiler, hayrın en büyüğünü sadece sabırla elde etmişlerdir.

Meymun b. Mihran (r.h.)

Kim ALLAH’tan (c.c.) yüz çevirenleri dost edinirse ALLAH (c.c.) onu kullarının gözünde küçültür.

Ebu’l Hasan Ali b. Vefa

“ALLAH (c.c.) bir kuluna bir çok nimet verdikten sonra, bu nimetleri alıp yerine sabrı karşılık olarak verirse, bu karşılık, çekip aldığı nimetten daha hayırlıdır” dedi ve sonra şu ayeti okudu: “Yalnız sabredenlere ecirleri sonsuz olarak verilecektir.”

Hz. Ömer b. Abdülaziz (r.h.)

-“Kime arkadaş olayım”
-“Seni nasıl biliyorsa, işte o halini saklamayacağın birine, yani ALLAH’a (c.c.)”

Ebu Yezid el-Bestami (r.h.)

Muvaffakiyet ALLAH’tandır. Kolaylık da O’ndan gelir.

Seyyid Kutub (r.h.)

Kulluk görevlerini ileride bulunacak boş bir zamana ertelemek nefsin ahmaklığındandır.

İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

ALLAH’ı (c.c.) söyleyen söz güzeldir. ALLAH’ın (c.c.) nimetlerini düşünmek ise en üstün ibadettir.

Ömer bin Abdülaziz (r.h.)

Hak uğruna harcanmayan herşeyin iki katı, batıl yolda gider.

İ. Hakkı Bursevi (k.s.)

ALLAH’ın (c.c.) bakışları seni kuşatıyorken, halkın bakışını nasıl önemsiyorsun. Halkın yönelişini bir yana bırak. Hakkın yönelişini görmeye çalış.

İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

İbrahim Dessuki (k.s.)

ALLAH’ım (c.c.)! Suskunluğumu tefekkür eyle. Baktığımda ibret alayım. Dilimi zikir eyle, hep seni anayım.

Talha bin Musarrif (k.s.)

Kim gönlünü sadece ALLAH’a teslim eder, bu işte yoğunlaşırsa, hikmet pırıltıları kalbinden fışkırır ve dilinden dökülür.

Yahya b. Muaz (r.h.)

Umut (reca) kapılarının açılmasını istediğin zaman Allah’tan (c.c.) sana gelen nimetleri hatırla. Korku (havf) kapılarının açılmasını istediğin zaman ise, senden O’na gidenlere bak.

İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Ey dost! Sadece ALLAH’a (c.c.) yönel! O’ndan başkasına tam güvenme! Her şey O’nun dilemesi ve izniyle olur. Hiçbir kulun ve mahlukun rızasını ALLAH’ın (c.c.) rızasından önceye alma!

Abdülkadir Destuti (k.s.)

‘Kalp ALLAH’ın (c.c.) evidir’ sözü, şu demektir: Kul, kalbine ancak ALLAH’ın (c.c.) sevdiği şeyleri sokmalı, O’nun kerih gördüğü kirli şeyleri kalbinden uzak tutmalıdır.

Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.a.)
Dünya menfaati bir leşe benzer. Ona talip olan, köpeklerle dalaşmaya hazır olmalıdır. Hz. Ali (r.a.)

İşin başında ALLAH’a (c.c.) yönelmek, işin sonunda başarıya ulaşmanın belirtisidir.

İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

İnsanlar hakkında ALLAH’tan (c.c.) kork. Fakat ALLAH (c.c.) hakkında insanlardan korkma.

Said b. Amir (r.a.)