-->

2016/05/19

"Umutsuzluk yok; gün gelir gül de açar, bülbül de öter." Sezai Karakoç

paylaş
"Umutsuzluk yok; gün gelir gül de açar, bülbül de öter." Sezai Karakoç